انسان موجودی است که گرچه پای در خاک دارد، اما سر بر آسمان می‌ساید.

کانت

این تصویر، اهداف سایت انسان سبز را به تصویر کشیده است.

رنگ قهوه‌ای، بخش حیوانی و زمینی ماست.

رنگ سبز ، اشاره به رشد ، شکوفایی و کمال انسان دارد.

سایت انسان سبز

انسان، زاده‌ی زمین است؛

دانه‌ای است که درختی تواند شد.

به رنگ خاکیم؛ که از خاک برآمدیم.

سبزیم اگر قد برافرازیم.

درباره مدیر سایت

زندگی دشواری داشته‌ام.
افسردگی، اضطراب و بسیاری از مسائل دیگر را همچون بدبیاری‌های طاقت‌فرسای پی در پی زندگی‌ تجربه کرده‌ام.
اما حتی روزی که برای خودکشی به کوهستان رفتم، کتابی از افلاطون را به همراه داشتم، همانطور که جملاتی از یک فیلسوف رواقی را در ذهن مرور میکردم.
گاهی نا امید شده‌ام اما پس از توقفی کوتاه همواره به پاخواسته‌ام.
خود را رهرو راه رشد و کمال میدانم.
آیا در این راه تنها خواهم بود؟